by Lewis MacKinnon

http://strokestownpoetry.org/2013/04/20/lewis-mckinnon/#more-811

Làmhan a Théid a Bheantainn

Le Lodaidh MacFhionghain

 

... Read More